Algemene voorwaarden Casa de Buceo – duikhuis La Palma

1.) De klant dient een duikbrevet en logboek te kunnen laten zien, indien van toepassing.
2.) De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, diefstal , vermissing en waterschade.
3.) Casa de Buceo zorgt voor een correcte staat van het duikmateriaal. Mochten er toch nog eventuele beschadigingen geconstateerd worden voorafgaande aan de verhuurperiode dan zullen deze op het formulier worden aangegeven worden en door beide partijen worden ondertekend.
4.) Bij overmacht (extreme weersomstandigheden, oorlog, brand etc) wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen.
5.) Casa de Buceo bepaald dagelijks welke duikplaats bezocht wordt. Bij afmeldingen op basis van gekozen duikstekken wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
6.) De klant doet bij een reservering of boeking ter plekke, een aanbetaling van 50% op de activiteit of voldoet het gehele verschuldigde bedrag.
7.) Als de klant met een gids duikt, hoeft er geen borg te worden betaald. Als de klant zonder gids duikt, betaald de klant de borg vooraf. Als de klant geen pasje en/of logboek bij zich heeft, kan Casa de Buceo in de online database van PADI kijken of de klant daadwerkelijk gebrevetteerd is.
8.) Bij een introductieduik of deelname aan een Scuba Diver cursus of Open Water Cursus hoeft de klant geen duikbrevet en/of logboek te laten zien.
9.) De borg is € 150,- contant per cilinder, BCD, automaat of duikpak. Voor een volledige uitrusting € 500,-. Bij snorkelen dient men van te voren € 50,- borg te betalen voor masker, snorkel, schoentjes en vinnen.
10.) Bij schade of verlies is Casa de Buceo gerechtigd het brevet of de borg te behouden tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld. Bij verlies of niet te herstellen schade zal de verkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht.
11.) Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs op de borg in mindering worden gebracht
12.) Alle apparatuur dient gespoeld te worden terug gebracht. Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 5,- per attribuut in rekening worden gebracht.
13.) Tijdens duiken en cursussen moet de klant in het bezit zijn van een verzekering. Als de klant dit niet zelf heeft, kan dit door Casa de Buceo afgesloten worden. Bij introduktieduiken en Open Water cursus gaat dit via PADI, bij alle andere duiken, via scubamedic.
14.) Annulering:

  • Indien de klant een reservering annuleert 4 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 20% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  • Indien de klant een reservering annuleert 3 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 40% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  • Indien de klant een reservering annuleert 2 weken voor aanvang van de reservering wordt de klant 60% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  • Indien de klant een reservering annuleert 1 week voor aanvang van de reservering wordt de klant 80% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  • Indien de klant een reservering annuleert 1 dag of later voor aanvang van de reservering wordt de klant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

15) Dagverhuur: vanaf openingstijd en uiterlijk voor 19:00 dezelfde dag weer retour. Bij te late inlevering wordt een dag huur in kosten gebracht.