Privacy Verklaring van Casa de Buceo – duikhuis La Palma

Nanneke Boers en Joost Claassen, zelfstandigen bij Casa de Buceo S.L., gevestigd aan Calle Conrado Hernandez 4B, 38760, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de Tenerife, Spanje,

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Casa de Buceo S.L.

Calle Conrado Hernandez 4B

38760

Los Llanos de Aridane

Santa Cruz de Tenerife

España +34 922 464 886

hola@casadebuceo.nl

www.casadebuceo.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa de Buceo S.L. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt via ons inschrijfformulier

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Duikgegevens (brevet- en logboekgegevens)
 • Kledingmaten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

NVT

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hola@casadebuceo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.1 Foto- en videomateriaal

Tijdens de duiken, snorkeltrips en introductieduiken worden in sommige gevallen foto´s en videos gemaakt. Deze worden, indien van toepassing, naar jou toegestuurd. Ook worden de foto´s gebruikt voor publicatiedoeleinden op onze eigen websites maar ook op Social Media, zoals Facebook, Instragram, Google applicaties, Twitter en Youtube.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casa de Buceo S.L. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De persoonsgegevens, duikgegevens en alle andere gegevens die je in ons aanmeldformulier hebt ingevuld zijn uitsluitend bedoeld om een zo´n goed mogelijke service te verlenen en wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden.:

 • De maten bewaren we voor vervolgduiken
 • Telefoonnummers om afspraken te maken
 • E-mail voor het versturen van foto´s en video´s
 • Adres- en persoonsgegevens voor het aanvragen van PADI duikbrevetten

Naast het bewaren van persoonsgegevens wordt ook foto- en videomateriaal bewaard met als doel om deze naar jou op te sturen via een dropbox. De foto´s en video´s worden opgeslagen in Dropbox en zijn alleen beschikbaar voor jou en worden niet met derden gedeeld.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Casa de Buceo S.L. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa de Buceo S.L. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Casa de Buceo S.L. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hola@casadebuceo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Casa de Buceo S.L. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa de Buceo S.L. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons persoonlijk of via hola@casadebuceo.nl

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website of Sociale Media

– Internetbrowser en apparaat type

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa de Buceo S.L. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PADI verplicht ons om persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot cursussen minimaal 7 jaar te bewaren. Iedereen die een PADI cursus bij ons volgt kan niet onder deze verplichting uit komen.

Voor iedereen die bij ons komt duiken is er geen reden om langer dan noodzakelijk de gegevens te bewaren. Om de kwaliteit van onze service zo hoog mogelijk te houden bewaren we je gegevens zo lang mogelijk. De papieren versie wordt na een jaar vernietigd, de digitale versie wordt bewaard voor onbepaalde tijd.

Casa de Buceo S.L.

Nanneke Boers en Joost Claassen

Los Llanos de Aridane, 18 mei 2018